Konfidencialumo politikos tikslas – suteikti fiziniam asmeniui, t. y. duomenų subjektui, informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, apimtį, apsaugą, tvarkymo laikotarpius, taip pat apie duomenų subjekto teises.

 

Duomenų valdytojas

UAB“Švaros sprendimas“ yra Jūsų asmens duomenų valdytoja. Ji įsikūrusi adresu Sudervės g-vė 14C, Avižienių km. LT-14192, Vilniaus raj. Lietuvos Respublikoje. Tel.: +37063300004, el.paštas: office@amberpowder.eu (toliau „Bendrovė“ arba „Mes“). Bendrovės kontaktinė informacija pateikta svetainėje https://www.amberpowder.eu

Ši Konfidencialumo politika (toliau „Politika“) yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Bendrovei priklausančioje interneto svetainėje (https://www.amberpowder.eu), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis.

Duomenų subjektas šioje Politikoje toliau gali būti vadinami „Lankytojai“ arba „Jūs“.

Tvarkydama Jūsų asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.  

Jūsų duomenis mes tvarkome atsakingai ir saugiai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Informaciją stengiamės pateikti aiškiai ir suprantama kalba, o iškilus klausimams kviečiame parašyti mums elektroniniu paštu office@amberpowder.eu

Svetainėje https://www.amberpowder.eu  gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines. Pažymime, kad čia išdėstyta konfidencialumo politika yra taikoma tik svetainei www.amberpowder.eu, todėl su trečiųjų šalių privatumo politikomis raginame susipažinti atskirai.

Naudodamasis paslaugomis, naršydami svetainėje, Lankytojas patvirtina, kad susipažino su šia Konfidencialumo politika, suprato jos nuostatas ir sutinka.

 

Asmens duomenys ir kaip jie yra renkami

Šioje Konfidencialumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai  yra informacija, kuri gali tiesiogiai arba kartu su kitais dokumentais identifikuoti konkretų fizinį asmenį. Prie asmens duomenų yra priskiriami asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefonas, buvimo vietos duomenys, IP adresas, nuotraukos, paskyrų informacija bei kiti informacijos elementai.

Duomenys apie interneto svetainės naudotojo elgesį taip pat yra asmeniniai.  

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

  • Teikti ir valdyti paslaugas;
  • Teikti savo vartotojams pagalbą ir techninę pagalbą;
  • Kad galėtume siųsti savo lankytojams ir naudotojams bendruosius arba asmeninius pranešimus ir reklaminius pranešimus;
  • Kurti apibendrintus statistinius duomenis ir kitą apibendrintą ir (arba) išvestinę neasmeninę informaciją, kurią mes galime naudoti teikdami ir tobulindami savo paslaugas;
  • Kad būtų laikomasi galiojančių įstatymų ir taisyklių.

Slapukai

Bendrovės svetainėje informacijos rinkimui naudojami vadinamieji „slapukai“. Tai nedidelės apimties tekstiniai failai, (iki kelių kilobaitų dydžio), kuriuos Jūsų naršyklė patalpina Jūsų kopiuterije arba kitame išmaniajame įrenginyje apsilankant mūsų svetainėje. Slapukai veikia fone ir gali stebėti, registruoti atskirų svetainės lankytojų naršymo veiklas taip surinkdami skirtingų kategorijų asmens duomenis.

 

Slapukai būna kelių tipų priklausomai nuo slapuko atliekamos funkcijos. Būtinieji slapukai reikalingi tam, kad užtikrintų saugų www.amberpowder.eu svetainės veikimą. Kitokio tipo slapukai – rinkodaros, funkciniai, analitiniai yra skirti stebėti, vertinti ir tobulinti svetainės lankytojų naršymo patirtį. Tokie slapukai yra nebūtini ir yra pasirenkami.

 

Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus ir atitiktų Jūsų poreikius.

 

https://www.amberpowder.eu svetainėje naudojamų slapukų tipą, funkciją bei trukmę galite pasitikrinti čia: Cookies and Your Wix Site | Help Center | Wix.com.

Jūs slapukus galite valdyti pagal savo pageidavimus www.amberpowder.eu  svetainės slapukų pasirinkimo juostoje. Paspaudę „Nustatymai“ galite rinktis, su kuriais slapukais sutinkate, o kurių norite atsisakyti.

Primename, kad slapukus naudojame tik gavę išankstinį Jūsų sutikimą, todėl Jūs visada galite žinoti, kada slapukas yra siunčiamas į Jūsų kompiuterį. Informuojame, kad nusprendę atsisakyti slapukų, negalėsite naudotis visomis www.amberpowder.eu  svetainės funkcijomis.

 

Duomenų saugumas

Mūsų svetainė yra Wix.com platformoje. Wix.com suteikia mums internetinę platformą, leidžiančią parduoti produktus ir paslaugas. Jūsų duomenys gali būti saugomi Wix.com duomenų saugykloje, duomenų bazėse ir Wix.com bendrinamose programose. Jie saugo jūsų duomenis saugiuose serveriuose.

Jūsų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau, nei tai yra būtina, bei imantis visų reikiamų techninių bei organizacinių priemonių, užtikrinančių, kad šie duomenys nebūtų prarasti, pakeisti ar neleistinai atskleisti.

Tvarkome ir saugome Jūsų duomenis remdamiesi BDAR numatytais duomenų saugos ir tvarkymo reikalavimais, taip pat Lietuvoje galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais.

Nors iš visų jėgų stengiamės apsaugoti tvarkomus asmeninius duomenis, reikia turėti mintyje, kad šiuo metu nė vienas duomenų perdavimo internetu būdas ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100% saugus, todėl visiško duomenų saugumo mes negalime garantuoti.

 

Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Siekdami užtikrinti sklandų svetainės veikimą ir tvarkomų asmens duomenų saugumą, mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis IT analitikams ir konsultantams, kurie teikia mums paslaugas bei vykdo užduotis, paskirtas jiems mūsų vardu.

Tokie paslaugų tiekėjai yra įpareigoti neatskleisti ir nenaudoti asmeninės informacijos jokiems kitiems tikslams išskyrus paskirtiems ir dirbti tik tokia apimtimi, kuri yra nurodyta ir iš anksto sutarta.

Mes dedame visas pastangas, kad asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims vyktų atitinkant BDAR reikalavimus ir kitus duomenų apsaugos teisės aktus, o Jūsų duomenys išliktų tvarkingi ir saugūs.

 

Lankytojų teisės ir jų įgyvendinimas

Lankytojų teises:

  • Bet kada susisiekti ir susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
  • Reikalauti, kad asmens duomenys būtų ištrinti, patikslinti arba apribotas jų tvarkymas;
  • Atšaukti sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi;
  • Gauti asmens duomenis susistemintu formatu, kad galėtumėte juos perkelti kitam duomenų valdytojui.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, parašykite mums elektroniniu paštu office@amberpowder.eu arba rašytine forma apačioje nurodytu Bendrovės  adresu.

Mes suteiksime Jums visą reikalingą informaciją bei imsimės Jūsų teisių įgyvendinimo įsipareigodami atsakyti ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi ir reikiamų dokumentų pateikimo dienos.

Siekdami tinkamai įgyvendinti Jūsų teises, mes galime paprašyti patvirtinti Jūsų asmens tapatybę.

Jeigu nesutiksite su atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją nurodytais kontaktais: Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt.

 

Privatumo politikos pakeitimai

Mes įsipareigojame reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti www.amberpowder.eu svetainės Konfidencialumo politiką, priklausomai nuo teisės aktų pokyčių bei naujų priemonių svetainėje įdiegimo.

Susipažinti su aktualiais Konfidencialumo politikos pakeitimais Jūs galėsite visada užsukę į Mūsų svetainę, kurie įsigalios vos paskelbus naują Privatumo politiką www.amberpowder.eu

 

Paskutinė Privatumo politikos atnaujinimo data: 2022m. gegužės 27 diena.

Kviečiame susisiekti

Jei turite klausimų dėl išdėstytos Konfidencialumo politikos ir Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame susisiekti elektroniniu paštu office@amberpowder.eu

Kontaktiniai duomenys:

UAB“Švaros sprendimas“

Adresas:  Sudervės g. 14 C, LT –14192 Avižienių km., Vilniaus raj-nas

El. paštas: office@amberpowder.eu

Telefonai: +37068555444; +37063300004

 

Linkime malonaus naršymo!